ห้องอาหารมรกต
เสริฟอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล
คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากท้องถิ่น อาหารเช้าแบบอเมริกันและไทย
เปิดเวลา 07.00-22.00 น. ทุกวัน